top of page

Hverdagsaktiviteten

Generasjonene før oss fikk fysisk aktivitet «gratis» i hverdagen. Nå trenger vi ikke å være like aktive fordi mange sitter på kontor eller på skolebenken og vi kjører bil, eller tar kollektiv transport. Mange velger sparkesykkel som framkomstmiddel i stedet for å gå eller sykle. Dette fører stadig til helseproblemer som for eksempel, overvekt og diabetes for å nevne noen. Vi bør alle sammen være i en eller annen form for fysisk aktive i minst 30 minutter til sammen om dagen.

Blogg: Blog2
bottom of page