top of page

Hverdagsaktiviteten

Generasjonene før oss fikk fysisk aktivitet «gratis» i hverdagen. Nå trenger vi ikke å være like aktive fordi mange sitter på kontor...

Blogg: Blog2
bottom of page